İseç

isec2Çalışanlarımız geleceğimizdir..

Prensiplerimiz

ATEK yönetimi ve çalışanları sağlık ve güvenlik tedbirlerini üst düzeyde alıp bu doğrultuda iş süreçlerinden etkilenen, tüm çalışanların, iş ortaklarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenlik riskini ortadan kaldırma veya azaltmayı hedefler.

Sorumluluklar...

Güvenli çalışma ortamı

İş güvenliği

Sakatlanmaları ve sağlık risklerini ortadan kaldırma amaçlı tüm eğitimleri ve yönlendirmeleri sağlamaktüm sağlamak

ATEK, OHSAS 18001:2007 ve EN ISO 14001:2004 sertifikalarına sahiptir.

Kalite Politikası

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Çevre Politikası

 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması 
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması 
 • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması 
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi 
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

Yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin  analiz edilerek minimize edilmesi 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi 
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması 

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.